Dezvoltare profesională

Dezvoltare profesională

Dezvoltăm talentele tuturor angajaților noștri

Dezvoltarea potențialului profesional al angajaților noștri prin numeroasele acțiuni de învățare la locul de muncă, training și coaching folosite la toate nivelele organizației este esențială pentru asigurarea succesului companiei pe termen lung prin intemediul oamenilor talentați din organizație. CRH România sprijină competențele și abilitățile fiecărui individ, asigurându-se că toți angajații se pot dezvolta la potențial maxim, folosindu-și talentul într-o manieră generatoare de valoare. Toate acestea sunt posibile prin intemediul unor procese de resurse umane mature care vizează traningul și planificarea carierei pe termen lung.
De-a lungul traseului lor profesional, CRH le-a oferit angajaților programe de formare internă, corelate cu profesiile specifice și cultura Grupului. O mare importanță este acordată trainingului informal "on-the-job".

Programele de training extern asigurate de organizații specializate sau școli de business pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor individuale specifice.

Formula de învățare în cadrul Grupului

Pentru fiecare obiectiv de dezvoltare, acțiunile de dezvoltare pot fi încadrate in 3 categorii: On the Job, Coaching, Training:

• "On the job" reprezintă acel tip de învățare care rezultă desfășurând activitățile pe care le presupune postul ocupat sau "învâțând și făcând!"

• "Coaching" reprezintă un tip de învățare care rezultă din interacțiunile angajaților cu colegii, șefii, subalternii, colaboratorii, etc. prin role modeling, mentoring, suport și îndrumare

• “Training” este acel tip de învățare dobândit în urma participării la cursuri formale, inclusiv e-learning

Încă din momentul angajării, noii colegi parcurg un "program de integrare" formalizat care cuprinde vizite de cunoaștere și discuții cu persoane din toate departamentele. În fabricile de ciment, având în vedere complexitatea mediului industrial, programul de integrare cuprinde atât o parte importantă de subiecte de sănătate și siguranță a muncii, cât și teme de proces specifice industriei - detaliate în cadrul unei "Școli de proces" interne.

Pentru CRH, preocuparea pentru dezvoltarea profesională reprezintă o investiție pe termen lung. Un rol important în succesul Grupului îl au angajații capabili, pregăiți și mulțumiți din cadrul organizației. Programele de formare și dezvoltare a competențelor permit angajaților să iși construiască o carieră în cadrul Grupului.