Mediu

Promovăm construcțiile verzi, care implică:


• reducerea impactului negativ asupra muncitorilor și a rezidenților din apropiere (zgomot, praf etc.) în timpul construcției propriu-zise
• integrarea surselor de energie regenerabilă în timpul construcției pentru conservarea resurselor naturale
• creșterea eficienței energetice și îmbunatățirea inerției termice a clădirilor pentru reducerea costurilor de încălzire și aer condiționat
• reducerea consumului de apă
• controlarea procesului de îmbătrânire a clădirilor
• reciclarea și valorificarea materialelor și a structurilor rezultate din construcții și demolări
• proiectarea locuințelor ieftine pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor cu venituri mici și foarte mici.

Considerăm că potențialul de dezvoltare în domeniul construcțiilor în România trebuie să fie direcționat spre implementarea unor proiecte într-un mod cât mai durabil și cât mai puțin dăunător mediului înconjurător.

Indiferent că este vorba de lucrări mari de infrastructură, de proiecte imobiliare noi de tip rezidențial, comercial sau de birouri, soluțiile care sunt selectate este necesar a fi evaluate și din punctul de vedere al eficienței utilizării resuselor, minimizării impactului asupra mediului înconjurător pe durata de funcționare/utilizare, dar și al ambientării optime din punct de vedere social și administrativ.