Prezentarea profesiilor

INDUSTRIAL ȘI TEHNIC

Pe scurt
Proiectați, perfecționați și produceți obținând, în același timp, excelență tehnică și operațională.

Roluri și responsabilități
Proiectați și dezvoltați produse, îmbunătățiți și perfectionați procese și echipamente. Scopul este de a vă asigura că standardele, bugetele și termenele limită sunt întotdeauna respectate.

Operațiuni industriale
Echipele din operațiunile industriale folosesc instrumente de pilotare sofisticate și sisteme din ce în ce mai inovatoare pentru luarea de decizii asistate și managementul proceselor de producție. Aceste echipe, ce reprezintă aproape 50% din forța de lucru a Grupului, sunt responsabile de fiabilitatea producției și a echipamentelor.
Rolul acestora este de a sprijini producția prin asigurarea respectării angajamentelor făcute către clienți în privința calității, termenelor limită și a costurilor. Accentul se pune pe siguranța angajaților și protecția mediului înconjurător.
La rândul lor, echipele noastre trebuie să motiveze, să stăpânească tehnici și să mențină controlul managerial. În cadrul locațiilor de producție, această responsabilitate revine organizațiilor locale, ceea ce asigură un grad ridicat de independență operațională.

Suport tehnic
Echipele de suport tehnic joacă un rol cheie în cadrul proiectelor transversale de îmbunătățire a performanței industriale. Ele proiectează și implementează proiecte de investiții, asigurându-se de realizarea transferului de cunoștințe și bune practici în toate domeniile tehnice.
Experții noștri tehnici aduc valoare adăugată unităților operaționale și le măresc eficiența prin facilitarea schimburilor de informații și experiență.

Exemple de poziții
• Inginer de proces
• Inginer de producție
• Inginer de mentenanță
• Inginer de carieră
• Geolog

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:
• inginer având competențe specifice în domeniul materialelor, geologiei, mecanicii sau ingineriei electrice
• riguros și metodic
• pasionat de industrie, producție și de aspectele strategice ale proiectelor transversale

După ce ați avut un rol în procesul de producție, puteți ținti spre noi responsabilități în cadrul unităților noastre operaționale, spre alte profesii în cercetare și dezvoltare, achiziții, vânzări sau chiar resurse umane!


VÂNZĂRI ȘI MARKETING

Pe scurt
Anticipați nevoile, construiți relații și sunteți atenți la cerințele clienților. Cu alte cuvinte, puneți clientul în centrul preocupărilor dumneavoastră.

Roluri și responsabilități

Marketing
Echipele noastre de marketing lucrează cu departamentele producție și vânzări pentru a dezvolta produse și servicii ce vin în întâmpinarea nevoilor clienților noștri.
Sunt responsabile de identificarea și anticiparea comportamentelor și așteptărilor clienților, ghidarea deciziilor de investiții ale companiei prin identificarea segmentelor de piață cu creștere mare și dezvoltarea unor instrumente de vânzări eficiente.

Vânzări
Echipele de vânzări aduc o contribuție semnificativă creșterii și dezvoltării Grupului. Rolul acestora include gestionarea portofoliilor de clienți, capitalizarea bunurilor Grupului și consolidarea cotei de piață.

Exemple de poziții
• Manager vânzări
• Manager regional
• Reprezentant vânzări/manager zonal
• Manager produs
• Manager marketing

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:
• absolvent al unei facultăți de inginerie sau studii economice (training suplimentar în marketing reprezintă un avantaj)
• confortabil în negocierile și consilierea clienților
• deschis, cu bune abilități inter-umane.

Pașii următori
Angajații din vânzări se pot îndrepta către marketing sau chiar prelua responsabilitatea unei unități operaționale de mici dimensiuni. Angajații departamentului de marketing pot lua în considerare și un post în vânzări.


FINANCIAR ȘI CONTROL INTERN

Pe scurt
Determinați creșterea și controlați costurile industriale într-un cadru financiar coerent și structurat.

Roluri și responsabilități
Grupul are o creștere externă puternică, iar managementul financiar are importanță strategică.
Echipele financiare și de control lucrează în mai multe zone pentru a integra noile achiziții și pentru a standardiza metodologiile de management al controlului și rulajului financiar, contabilitate, consolidare, taxe, probleme juridice și asigurări.
Scopul acestora este optimizarea ciclurilor de planificare și managementul administrativ al unităților operaționale respectând în același timp reglementările locale, precum și managementul performanței pentru a controla creșterea costurilor industriale.

Exemple de poziții
• Controlor financiar
• Trezorier
• Manager financiar
• Analist consolidare
• Specialist taxe

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:
• absolvent al unei facultăți economice cu specializare în management financiar
• riguros și confortabil în lucrul cu cifrele
• capabil să stabiliți ușor relații și vă simțiți în largul dumneavoastră în cadrul comunității financiare

Pașii următori
După 2-3 ani de experiență veți putea prelua noi responsabilități operaționale, poziții care necesită cunoștințe la nivel de expert (taxare, inginerie financiară complexă) sau roluri în strategie și dezvoltarea afacerii.

ACHIZIȚII ȘI LOGISTICĂ

Pe scurt
Creați un avantaj competitiv prin optimizarea costurilor.

Roluri și responsabilități
Achizițiile și logistica se află la intersecția mai multor funcțiuni. Aceste echipe au scopul de a optimiza costurile pentru fiecare familie de produse și servicii. Munca acestora implică organizarea achiziției sau vânzării de produse în conformitate cu strategia Grupului, gestiunea inventarului și asigurarea transportului și livrării produselor în cel mai economic și rapid mod posibil.
Echipele sunt responsabile pentru bugete ce pot depăși 100 de milioane de euro. Ele sunt implicate în proiecte din stadiul incipient și beneficiază de o viziune de ansamblu asupra operațiunilor.

Exemple de poziții
• Manager achiziții
• Achizitor principal
• Coordonator logistic
• Coordonator supply chain

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:
• absolvent al unei facultăți de inginerie sau business cu pregătire în achiziții, logistică sau supply chain
• capabil să negociați si să stabiliți relații solide de lucru.

Pașii următori
După ce ați lucrat în achiziții sau logistică, puteți să vă folosiți expertiza în cadrul unei echipe de management la nivel de fabrică sau în marketing și vânzări.


STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE

Pe scurt
Identificați prioritățile de dezvoltare ale Grupului, motivați și oferiți îndrumare.

Roluri și responsabilități
Aceste echipe realizează analize macroeconomice pe baza unor parametri clar definiți, efectuează studii la nivel de țară, evaluează piața și concurența și identifică opțiuni strategice.
Lucrând pe verticală în proiecte strategice cheie, joacă un rol important în studiile de achiziții și fuziuni, realizează evaluări și analize financiare.

Exemple de poziții
• Manager studii strategice
• Manager strategie
• Manager dezvoltarea afacerii
• Manager proiect

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:
• absolvent al unei facultăți de inginerie sau studii economice și dețineți o diplomă de masterat
• sunteți interesat de strategii și probleme internaționale,
• un bun comunicator și aveți abilități interpersonale

Pașii următori
Asumarea mai multor responsabilități în același domeniu profesional, a unui rol operațional în marketing, financiar sau producție.

IT ȘI E-SOLUȚII

Pe scurt
Vă desfășurați activitatea chiar în inima noilor tehnologii informaționale.

Roluri și responsabilități

Sisteme informatice
Echipele IT dezvoltă, integrează și actualizează sistemele informatice din ce în ce mai sofisticate necesare unui grup internațional precum CRH. De exemplu, implementează instrumente precum E.R.P, sisteme informatice pentru fabrici și site-uri de internet.

E-soluții
Aceste echipe folosesc ultimele tehnologii pentru a îmbunătăți metodele de lucru și a moderniza instrumente în zone precum relațiile cu clienții, achiziții și recrutare.

Exemple de poziții
• Manager proiect IT
• Coordonator e-business
• Webmaster

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:
• specialist IT calificat
• pasionat de tehnologii noi și servicii clienți
• interesat în a lucra pe proiecte pilot inovatoare în cadrul unei echipe.

Pașii următori
După câțiva ani vă puteți îndrepta către o poziție în vânzări sau marketing.


RESURSE UMANE ȘI COMUNICARE

Pe scurt
Ascultați oamenii și organizațiile pentru a-i aduce împreună pe angajați, împărtășiți idei și maximizați avantajele oferite de bunurile disponibile.

Roluri și responsabilități

Resurse umane
Echipele de resurse umane anticipează și susțin schimbările din cadrul Grupului. Pe lângă gestionarea de zi cu zi a angajaților, aceste echipe încearcă în mod constant să îmbunătățească performanța Grupului prin recrutarea de noi talente, încurajarea mobilității interne și dezvoltarea competențelor angajaților prin intermediul programelor de dezvoltare.

Comunicare
Într-un mediu complex, echipele noastre de comunicare lucrează în cadrul unei rețele internaționale pentru a dezvolta imaginea Grupului.
Aceste echipe susțin dezvoltarea profesiilor și a indivizilor prin încurajarea dialogului și coeziunii în interiorul Grupului.

Exemple de poziții
• Manager dezvoltare și învățare
• Manager resurse umane
• Manager comunicare

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:
• absolvent al unei facultăți cu profil umanist (jurnalism, științe politice etc.) sau al unei universități cu profil de business
• o persoană sociabilă, deschisă către medii multiculturale
• bun cunoscător al limbii engleze.

Pașii următori
V-ar putea atrage asumarea unui rol transveral în cadrul unei unități operaționale sau asumarea unui rol în afara țării.


SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA ÎN MUNCĂ

Pe scurt
Determinați dezvoltarea și incorporarea unei culturi a siguranței și sănătății în toate aspectele de lucru.

Cele mai bune companii din punctul de vedere al sănătății și siguranței în muncă sunt și cele mai performante din sectorul lor. Ambiția companiei este de a fi una din cele mai sigure companii din lume și de a atiunge obiectivul de "zero accidente". Prioritatea echipelor de siguranță și sănătate este de a ajuta managementul în implementarea standardelor și regulamentelor noastre pentru a asigura sănătatea și siguranța în toate locațiile, combinând întotdeauna standardele cu schimbările în comportament.
Vă veți focaliza pe instruire, coordonare și training. Dumneavoastră ajutați la dezvoltarea unei culturi a sănătății și siguranței în organizație, având ca motto zilnic: "Îmi pasă de sănătatea și siguranța noastră". Compania privește sănătatea complementară siguranței.
Echipele de sănătate și siguranță lucrează transversal cu alte departamente pentru a stabili prioritățile și pentru a se asigura că Grupul atinge performanțele stabilite.

Exemple de poziții
• Manager / coordonator SSM
• Inginer SSM fabrică
• Inspector SSM

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:
• absolvent sau masterand în domeniul sănătății și siguranței, ingineriei, managementul construcțiilor, științe.
• loial ideii de sănătate și siguranță și aveți capacitatea de a conduce schimbări și convergențe organizaționale prin influență
• riguros, având o înțelegere profundă a regulilor de siguranță.

Pașii următori
După cațiva ani de experiență puteți să vă asumați mai multe responsabilități în același domeniu profesional sau vă puteți îndrepta către un rol transversal în cadrul unei unități operaționale.