Responsabilitate socială corporativă

Grupul colaborează cu membrii comunităților în care este prezent, atât în mod direct, precum și prin intermediul organizațiilor locale. Implementăm programe și acțiuni care vizează dezvoltarea economică și socială, protecția mediului și sănătatea publică în comunitățile respective. Scopul este să folosim schimbul de puncte de vedere și informații pentru implementarea de soluții practice care să corespundă nevoilor locale.


Ne angajam ferm sa urmarim si sa respectam principiile privind SUSTENABILITATEA SI APROVIZIONAREA RESPONSABILA, stabilind si urmarind parametri de performanta, revizuind si imbunatatind permanent procedurile si practicile de activitate, avand convingerea ca in felul acesta putem contribui real la un viitor sustenabil si un mediu construit durabil.

 - Declaratie privind Politica de Sustenabilitate si Aprovizionare Responsabila - CRH COMNORD S.A.

 - Statement regarding Sustainability and Responsible Sourcing Policy - CRH COMNORD S.A.

 

Sustenabilitate si Aprovizionare Responsabila. DATE DE RAPORTARE.

 - CRH COMNORD S.A. 2015 - Raport de Date privind Sustenabilitatea si Aprovizionarea Responsabila

 - CRH COMNORD S.A. 2015 - Sustainability and Responsible Sourcing Report

 

CRH este o prezență importantă în societatea românească, exercitând o inflență considerabilă în special în comunitățile locale situate în apropierea activităților noastre de exploatare și producție. Statutul acesta ne motivează să fim un exemplu în domeniul practicilor comerciale, dar în același timp ne-am angajat sa fim o companie care isi respecta toti partenerii.

 - Declaratie privind Comunitatile Locale - CRH COMNORD S.A.

 - Statement regarding Local Communities - CRH COMNORD S.A.

 

Sustain Statement 03.2018_RO

Sustain Statement 03.2018_EN

CRH Sustain Resp Sourcing Report 2016,17_RO

CRH Sustain Resp Sourcing Report 2016,17_EN

Local Comm Statement 2018_RO

Local Comm Statement 2018_EN