Termeni și condiții

LEGAL DISCLAIMER

CRH România se supune doar obligaţiei de a depune eforturi maxime cu privire la informațiile puse la dispoziția vizitatorilor pe website-ul său, www.crhromania.com.

Deși au fost depuse toate eforturile pentru a asigura corectitudinea și fiabilitatea informațiilor conținute pe website, CRH România nu poate fi răspunzătoare pentru orice erori, omisiuni sau rezultate ca urmare a utilizării acestor informații. În particular, link-urile hipertext de pe site-ul nostru pot conduce utilizatorii la informații conținute pe alte servere, asupra cărora CRH România nu are niciun control.

Website-ul www.crhromania.com este în mod normal accesibil 24 de ore pe zi și 7 zile pe săptămână. În cazul unor situații în afara controlului CRH România, dificultăți asociate cu sistemele de informații, dificultăți asociate cu rețelele de telecomunicații, alte probleme tehnice, sau pentru mentenanța - această listă nu este exhaustivă - CRH România și poate decide să suspende sau să întrerupă accesul total sau parțial la site.

Website-ul poate fi modificat fără o notificare prealabilă.

Nicio informație de pe acest website nu trebuie interpretat ca o propunere de vânzare sau achiziție. Toate produsele, procesele și programele prezentate pe website-ul www.crhromania.com nu sunt disponibile obligatoriu în toate țările. Drept urmare, utilizatorul acestui website este de acord să își asume responsabilitatea pentru utilizarea acestor informații.

Pot fi stabilite liber hyperlink-uri simple către pagina principală a www.crhromania.com atât timp cât nu sunt utilizate în scopuri comerciale sau publicitare și cu condiția să fie clar evidențiată notificarea expresă "Pe website-ul CRH Romania" (sau orice altă notificare similară sau mai detaliată) pe link sau alături de link.

CRH România nu va fi în nici un fel răspunzătoare pentru conținutul website-urilor sursă.

Această autorizație nu este relevantă pentru website-urile care prezintă conținut ilegal, pornografic, xenofobic, subversiv, imoral și care aduce atingere demnității umane sau orice alt conținut care ar putea, într-o mai mare măsură, să afecteze sensibilitatea multor persoane.

Sunt interzise link-urile la orice document în afară de pagina principală a www.crhromania.com, indiferent de forma și conținutul acestor link-uri, în lipsa autorizației exprese și prealabile a CRH România. Acestea ar trebui să includă în special, dar nu exclusiv, orice document de tip grafic, orice fișier multimedia sau document text.

Orice reproducere sau utilizare, chiar și parțială, a oricărui element al website-ului www.crhromania.com, în cadrul unui website terț prin încadrare, integrare sau orice alt proces similar sunt strict interzise, cu excepția autorizației excepționale a CRH.

Autorizația pentru stabilirea hyperlink-urilor mai sus menționate trebuie solicitată la următoarea adresă de e-mail: webmaster@ro.crh.com. O astfel de solicitare trebuie să menționeze URL-ul unde se solicită stabilirea hiperlink-urilor.

Accesul la pagina care incorporează hyperlink-urile la website-ul www.crhromania.com ar trebui să fie gratis.

Hyperlink-uri de pe pagina CRH Romania

Acest website poate conține hyperlink-uri la alte website-uri CRH România dar și către website-uri externe. Astfel de hyperlink-uri sunt furnizate doar pentru interesul dumneavoastră.

CRH România nu va fi în niciun fel răspunzătoare pentru conținutul, funcționalitatea și condițiile de utilizare ale website-urilor ce pot fi accesate de utilizatori prin intermediul acestor hyperlink -uri, asemenea hyperlink -uri fiind stabilite în cooperare cu website-urile respective într-un moment considerat potrivit de către CRH România, în ceea ce privește conținutul furnizat.MĂRCI COMERCIALE ȘI DREPTURI DE AUTOR

CRH România este deținătorul tuturor drepturilor, titlurilor și valorilor în numele CRH. Este interzisă utilizarea numelui și mărcilor CRH România fără acordul CRH. Acest site și conținutul său sunt protejate conform legislației privind proprietatea intelectuală, în special cu privire la branding, drepturi de autor, schițe și modele.

În temeiul legislației privind proprietatea intelectuală și în general al tratatelor și acordurilor internaționale care conțin prevederi privind protecția drepturilor de autor, este interzisă reproducerea (altfel decat pentru utilizare personală), comercializarea, distribuirea, emiterea, transmiterea, adaptarea, modificarea, publicarea, comunicarea integrală sau parțială în orice formă a datelor, prezentării sau organizării site-ului, sau operelor protejate de drepturi de autor postate pe website-ul CRH România www.crhromania.com fără consimțământul specific prealabil al deținătorului drepturilor de autor atașate operei, prezentării sau organizării site-ului, sau datelor reproduse.

Este de asemenea interzisă introducerea datelor prin orice mijloace pe website-ul CRH www.crhromania.com de natura să modifice sau să poată modifica conținutul sau publicarea datelor, prezentarea sau organizarea site-ului, sau a operelor prezentate pe website-ul CRH.
Pentru informații suplimentare, contactați webmaster-ul la următoarea adresă: webmaster@ro.crh.com.

Copyrigtht © 2016 Toate drepturile rezervate