Informații acționari

Plata dividendelor aferente anului financiar 2018

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CRH Ciment (România) S.A. din data de 20 Mai 2019, CRH Ciment (România) S.A. anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 către acționarii săi înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de referință 2 Mai 2019.

Modalitatea de plată a dividendelor:

  1. Pentru acționarii persoane juridice, plata dividendelor se va efectua de către CRH Ciment (România) S.A., prin virament bancar, în conturile indicate de către aceștia.
  2. Pentru acționarii persoane fizice nerezidente, plata dividendelor se va efectua de către CRH Ciment (România) S.A. cash (în numerar) sau prin virament bancar, în conturile indicate de către aceștia.
  3. Pentru acționarii persoane fizice rezidente, plata dividendelor se va efectua astfel:

Valoarea dividendului brut, corespunzător anului financiar 2018, este de 0,25 lei pentru o acțiune.

x